Chevrolet Cruze Station Wagon

List of tyre pressures for the Chevrolet Cruze Station Wagon.


Engine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure
1.6 205 60 R16 92H 32.0 32.0 39.0 39.0
1.6 215 50 R17 91V 32.0 32.0 39.0 39.0
1.8 205 60 R16 92V 32.0 32.0 39.0 39.0
1.8 215 50 R17 91V 32.0 32.0 39.0 39.0
2.0 TD 225 50 R17 94V 32.0 32.0 39.0 39.0